Tất cả các sản phẩm chúng tôi đều nhận đặt trước từ 5 – 7 ngày. Các bạn nên chuẩn bị sớm để Băng Đăng Hồng Phúc có thời gian chăm chút cho sản phẩm của bạn.