Vinh Lê

Ice Carving Specialist

Vinh Lê tu nghiệp ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điêu khắc băng đăng hơn 5 năm, anh là người xây dựng thành công cho nhiều chương trình lớn của Băng Đăng Hồng Phúc như quán Cafe Băng Đăng HP ICE Lounge, Sự kiện nhà băng Diana Cool Fresh. Các thiết kế khó nhất đều được anh điêu khắc hoàn hảo và làm hài lòng tất cả khách hàng.