Thông Thạch

Ice Carving Executive

Thông Thạch làm việc ở Băng Đăng Hồng Phúc từ những ngày đầu thành lập. Là một nhân tố kiên trì, nhanh nhẹn và biết sắp xếp công việc hiệu quả. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điêu khắc băng đăng và kinh nghiệm thi công băng đăng tại các sự kiện lớn của Băng Đăng Hồng Phúc.