Thời gian tan chảy của băng ở phòng nhiệt độ máy lạnh như các sảnh tiệc cưới là khá lâu, từ 5 – 7 tiếng, băng sẽ tan hết. Ở nhiệt độ ngoài trời, thì tuỳ vào sức gió và địa điểm, thông thường băng tan từ 3 – 5 tiếng. Đảm bảo cho toàn bộ thời gian sự kiện của bạn.