Quen Thạch

Ice Carving Executive

Quen Thạch là có kinh nghiệm trong việc thi công và lắp đặt các sự kiện đòi hỏi độ chính xác cao và tỉ mỉ. Có kinh nghiệm thi công băng đăng tại Băng Đăng Đầm Sen từ những ngày đầu Băng Đăng Đầm Sen đi vào hoạt động và triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh.