Số Đôi Băng M001

3.500.000

Số Đôi Băng M001 cho các tiệc kỷ niệm

Bao gồm:

 • 2 chữ số bất kỳ, theo ngày kỷ niệm của chủ nhân buổi tiệc.

Dịch vụ cộng thêm (có thể lựa chọn hoặc không):

 • Thêm 1 chữ số: + 1.000.000 đồng
 • Khắc tên lên số: + 500.000 đồng

Miễn phí:

 • Vận chuyển và lắp đặt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cho mượn khay đựng cho hệ thống thoát nước trong buổi tiệc.

Không bao gồm:

 • Hoa tươi trang trí
 • Mẫu không rót rượu
 • Các vật dụng trang trí khác

Description

Số Đôi Băng M001 cho các tiệc kỷ niệm

Bao gồm:

 • 2 chữ số bất kỳ, theo ngày kỷ niệm của chủ nhân buổi tiệc.

Dịch vụ cộng thêm (có thể lựa chọn hoặc không):

 • Thêm 1 chữ số: + 1.000.000 đồng
 • Khắc tên lên số: + 500.000 đồng

Miễn phí:

 • Vận chuyển và lắp đặt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cho mượn khay đựng cho hệ thống thoát nước trong buổi tiệc.

Không bao gồm:

 • Hoa tươi trang trí
 • Mẫu không rót rượu
 • Các vật dụng trang trí khác

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Số Đôi Băng M001”

Your email address will not be published. Required fields are marked *