Băng Đăng Hồng Phúc là đơn vị duy nhất thực hiện các sự kiện lớn từ băng đăng ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm. Chúng tôi đã làm thành công các sự kiện cho nhiều nhãn hàng lớn như Pepsi, Diana, Acer…